HIC & SSC

 NACE

 

واژه NACE بر گرفته از انجمن ملی مهندسان خوردگی (National Association of Corrosion Engineers) می باشد. استاندارد NACE MR0175/ISO 15156 مشخصات مورد نیاز متریال پایپینگ مناسب برای انتقال سیال گاز ترش و یا گاز قبل از پالایش (شیرین سازی) می باشد. وجود H2S (هیدروژن سولفید) در سرویس های ترش باعث ایجاد ترک خوردگی (Cracking) در سطوح فلزات در تماس با سیال می شود. بایستی این نکته را مدنظر نیز داشت که گاز ترش قبل از پالایش دارای آلودگی شدید محیطی و انسانی بوده و همچنین عمر متریال به کار رفته در سیستم پایپینگ را پایین خواهد آورد.
در استاندارد NACE MR0175 هدف رعایت میزان سولفور(S) موجود در ترکیب شیمیایی و هم چنین توجه به میزان سختی متریال فلزی می باشد. رعایت این دو عامل سبب نتایج زیر می شود:
1. پایین آوردن میزان سولفور S باعث کمتر ترکیب شدن و از بین رفتن این ماده با گاز ترش و در نتیجه شکست کمتر و عمر بالاتر متریال فلزی خواهد بود .
2. در حین عبور سیال گاز ترش و ترکیب آن با بدنه سیستم پایپینگ در صورت سختی بالا ترک های میکروسکوپی در سیستم بوجود خواهد آمد، چنانچه متریال دارای سختی بالا (بیشتر از 22HRC) باشد ریسک شکست متریال به شدت افزایش خواهد یافت. لذا طبق استاندارد NACE MR0175 فرآیند ساخت باید به گونه ای باشد که درجه سختی نهایی متریال در رنج این استاندارد باشد.

 

* برای لوله و اتصالات با استاندارد NACE MR0175 دو روش متداول تست HIC&SSC در سیستم های پایپینگ نفت و گاز ترش مورد استفاده قرار می گیرد:

1. HIC TEST مخفف عبارت Hydrogen Induce Cracking به معنای ترک ناشی از تحریک هیدروژن می باشد. HIC یک تست اجباری در لوله و اتصالات با این استاندارد می باشد.
2. SSC TEST مخفف عبارت Sulfide Stress Cracking  به معنای ترک ناشی از سولفید می باشد. در این تست متریال لوله و اتصالات در محیط خورنده تحت فشارهای پیوسته قرار می گیرند. نمونه در SSC TEST تحت تاثیر دو فاکتور نیرو و خورندگی، دچار شکنندگی و از هم گسیختگی می شود. خوردگی از نوع ترک SSC یکی از مضرترین نوع خوردگی است. در طی خوردگی چنانچه کوچکترین ترکی در قطعه بوجود بیاید سرعت شکست و از هم گسیختگی بسیار بیشتر از سایر محیط های خوردگی می باشد.

NACE MR 0175 ISO 15156 2015